Yönetim Kurulumuz

 
    BAŞKAN
    Şükrü Şeniz Çınar     
         
  2.BAŞKAN   ÜYE  
  Metin Çınar   Kamil Erbaş  
        
  ÜYE   ÜYE  
  Yahya Karayaman    Murat Gürol  
       
    DENETLEME KURULU    
  Ramazan Yalçın   Durmuş Tahancı