Üyeler ve Plakalar

Kooperatifimizin Üye Listesi ve Araç Plakaları

1 Ünal Arıcı 48 TM 3222
2 Fuat İnan 48 TM 3264
3 Mehmet Çakaz 48 TM 3004
4 Murat Tümen 48 TM 3104
5 Aydın Tutar 48 TM 3005
6 İhsan Kaya 48 TM 3331
7 Turgut Taşar 48 TM 3332
8 Ali Somyürek 48 TM 3333
9 Alper Çürük 48 TM 3009
10 Şevket Aydın 48 TM 3303
11 Filiz Sidekli 48 TM 3011
12 Bayram Yağlı 48 TM 3012
13 Gürsel Özer Dinç 48 TM 3013
14 Ali Duman 48 TM 3014
15 Şeref Girgin 48 TM 3015
16 Yücel Tamaç 48 TM 3016
17 Melahat Tamaç 48 TM 3214
18 Şükrü Savacı 48 TM 3321
19 Kadir Kaya 48 TM 3300
20 Mehmet Duman 48 TM 3002
21 Havana Karadağ 48 TM 3010
22 Mustafa Sidekli 48 TM 3302
23 Zühra Göçmen 48 TM 3023
24 Mehmet Duman 48 TM 3007
25 Osman Gergin 48 TM 3025
26 Ceyhun Kuyucak 48 TM 3109
27 Mehmet Karataş 48 TM 3113
28 Suat Çınar 48 TM 3202
29 Ömer Uysal 48 TM 3299
30 Hurşit Harbici 48 TM 3030
31 Cengiz Karayaman 48 TM 3462
32 Cahit Çürük 48 TM 3488
33 M.Ali Arıcı 48 TM 3133
34 Emin Duman 48 TM 3034
35 Metin Çınar 48 TM 3335
36 Halime Kaya 48 TM 3549
37 Turgut Karadağ 48 TM 3037
38 Ramazan Yalçın 48 TM 3111
39 Kadir Duman 48 TM 3055
40 Adem Ünlükaya 48 TM 3050
41 Fatma Uysal 48 TM 3006
42 Bayram Kaya 48 TM 3097
43 Atik Ünlükaya 48 TM 3001
44 Özer Arıcı 48 TM 2444
45 Yahya Karayaman 48 TM 3045
46 Şaban Coşkun 48 TM 3046
47 Cahit Gürol 48 TM 3041
48 Mehmet Göksal 48 TM 3048

49

Selim Alkaya 48 TM 3292
50 Durmuş Tahancı 48 TM 3366
51 Ali Rıza Tekeli 48 TM 3051
52 Bülent Ekiz 48 TM 3052
53 Yılmaz Uslu 48 TM 3053

54

Kamil Erbaş 48 TM 3101